• Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

Reakce na tvrzení ERÚ o možných stamilionových dopadech hrozícího dělení solárních elektráren

19.3.2015, 13:07

Energetický regulační úřad (ERÚ) včera přišel s poplašným prohlášením varujícím před pozměňovacím návrhem umožňujícím zachování stávající výše zákonné podpory v případě dělení solárních elektráren na několik menších celků. Nejde o návrh iniciovaný Aliancí pro energetickou soběstačnost nebo Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací, přesto cítíme potřebu toto nepravdivé tvrzení ERÚ okomentovat.

"Provozovatelé solárních elektráren budou moci rozdělit elektrárny na menší celky a neztratí nárok na podporu. Tím získají o 22 procent vyšší výkupní cenu, solární odvod činí deset procent, tedy čistý zisk provozovatelů solárů bude 12 procent. Stačí k tomu pouze namontovat měřidla s nákladem v řádech tisíců korun," uvedl mluvčí ERÚ Jiří Chvojka pro ČTK [1].

Realita:

  • Rozdíl výkupních cen, respektive zelených bonusů pro elektrárny pod 30 kilowattů a nad 30 kilowattů z roku 2010, o nichž pan Chvojka evidentně hovoří, neboť právě těch se týká zmiňovaný solární odvod, činí 0,7 %, respektive 1 % [2]. Tvrzení mluvčího ERÚ o 22 % rozdílu, respektive 12% čistém zisku je tedy evidentně nepravdivé.
  • Vyšší rozdíl v tarifech je pouze u elektráren z roku 2011, v tomto roce však byly podle údajů ERÚ nainstalovány pouhé jednotky megawattů [3].

„V praxi by rozdělení fotovoltaické elektrárny o výkonu například jednoho megawattu znamenalo vybudování 33 nových přípojných míst! Investice do podobného opatření by přitom naprosté většině elektráren nepřinesla žádné podstatné výhody a nedává tedy ekonomický smysl. Tvrzení ERÚ je opět spíše bouří ve sklenici vody,“ uvádí Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Mrzí nás neustálá snaha poškozovat dobré jméno tisíců poctivých provozovatelů slunečních elektráren, a to i za cenu s realitou se míjejících spekulací, jako v tomto případě. Skutečnost je přitom právě opačná: Pokud se investoři v solárním sektoru snaží něčeho dosáhnout, je to nastavení zcela transparentních, nediskriminačních a stabilních podmínek pro své podnikání v České republice. Za úspěch bychom považovali se tomuto stavu alespoň přiblížit,“ dodává Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Kontakty:

Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, tel.: 737 128 471, e-mail: martin.sedlak@alies.cz
Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace, tel.: 722 562 453, e-mail: veronika.knoblochova@czepho.cz

Zdroje:

[1] http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vybor-solarni-elektrarny-by-i-po-rozdeleni-mely-podlehat-dani

[2] Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, dostupné například zde: http://www.tzb-info.cz/vyse-vykupnich-cen-a-zelenych-bonusu

[3] http://www.eru.cz/documents/10540/463106/SLE_14_12.pdf/8f3530a5-798f-4dcb-9fa3-f6a1339eace2