• Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době provádí takzvané “Sektorové šetření možné "nepřiměřenosti podpory" fotovoltaických elektráren”, nebo “kontroly překompenzace”. V následujících bodech odpovídáme na nejčastější dotazy. V případě, že máte dotaz ke kontrolám anebo tématu překompenzace obecně, neváhejte se na nás obrátit emailem: prekompenzace@solarniasociace.cz

 


Česká republika se v rámci tzv. notifikace státní podpory obnovitelným zdrojům energie (OZE) vůči Evropské komisi zavázala k tomu, že provede jednorázové šetření podporovaných OZE s cílem zjistit, zda je u nich zachována “přiměřenost podpory”, a nedochází tedy k “překompenzaci”. Jednoduše řečeno, stát chce po deseti letech od uvedení do provozu zkontrolovat, zda majitelům elektráren nevyplácí víc prostředků, než je přípustné z hlediska pravidel poskytování státní podpory EU, které musí Česká republika dodržovat.

Kontroly překompenzace probíhají “sektorově”, tzn. podle odvětví OZE a podle let uvedení do provozu. Ministerstvo si od držitelů licencí ve formě formuláře vyžádá určité finanční ukazatele, aby poté vyhodnotilo, zda existuje riziko, že míra zisku jednotlivých výrobců přesáhla zákonem stanovenou maximální hodnotu tzv. vnitřního výnosového procenta (půjde o tzv. sektorové šetření). V případě, že u daného ročníku identifikuje riziko tzv. nadměrné podpory, hrozí majitelům výroben elektřiny úprava výše podpory na základě plošného opatření, přijatého ministerstvem, anebo v důsledku individuální kontroly ze strany Státní Energetické Inspekce.

Do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u těchto ročníků přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.
Zároveň začátkem října 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo sektorové šetření pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2009. Pokud jste držitelem licence z roku 2009, byl jste osloven ministerstvem a neoslovila Vás doposud Solární asociace s pomocí při vyplňování tabulky, určitě se nám ozvěte na prekompenzace@solarniasociace.cz. Veškeré poradenství v souvislosti s kontrolami překompenzace u solárních elektráren poskytujeme zdarma bez ohledu na členství v asociaci.

 


Kontroly překompenzace se týkají elektráren uvedených do provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015. Negativní dopady do výše podpory se nebudou týkat elektráren, které podle tzv. pravidla “de minimis” čerpaly  ve třech po sobě jdoucích letech podporu nepřesahující 200 000 EUR (cca 5,3 mil. CZK). Vzhledem k výše podpory se kontroly týkají těch společností, které mají v majetku FVE od výkonu cca 100 kW. Týkají se tedy např. i společností, které mají pod jedním IČem např. 3 elektrárny o výkonech 30kW, 30kW a 40kW, protože jejich součet přesahuje 100kW.


Podle současných informací se kontroly netýkají majitelů elektráren uvedených do provozu před rokem 2006 anebo po roce 2015. Dále se netýká společností vlastnící zdroje o celkovém výkonu pod cca 100kW (viz výše).


Do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u těchto ročníků přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.
Zároveň začátkem října 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo sektorové šetření pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2009. Pokud jste držitelem licence z roku 2009, byl jste osloven ministerstvem a neoslovila Vás doposud Solární asociace s pomocí při vyplňování tabulky, určitě se nám ozvěte na prekompenzace@solarniasociace.cz. Veškeré poradenství v souvislosti s kontrolami překompenzace u solárních elektráren poskytujeme zdarma bez ohledu na členství v asociaci.


Sektorové šetření provádí v současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Pokud by bylo zjištěno riziko nadměrné podpory, mohou se konat individuální kontroly projektů, které bude provádět Státní energetická inspekce (SEI).


Pokud bude v sektorovém šetření zjištěno, že ročník byl v průměru “překompenzován”, tzn. že míra vnitřního výnosového procenta byla průměru nad zákonem stanovenou hodnotou, dojde ze strany státu k úpravě podpory (snížení výše, zkrácení doby podpory apod.) či k jinému opatření, které by mělo zajistit, aby k překompenzaci již nedocházelo. Kdo nebude s tímto opatřením souhlasit, bude mít možnost přihlásit se k individuální kontrole projektu, aby dokázal že jeho projekt “nadměrnou podporu” nepobírá.


V současné době se upravuje zákon o podporovaných zdrojích energie, který dává kontrolám překompenzace právní rámec. V současné podobě návrhu zákona se stanovují dvě hodnoty maximálního přípustného vnitřního výnosového procenta (IRR) vložených investic, které určují, zda elektrárny pobírají nadměrnou podporu či nikoliv. Zákon dělí elektrárny podle druhu zdrojů na “palivové” (biomasa, bioplyn) a "nepalivové" (FVE, větrné a vodní elektrárny).

Maximální přípustná míra IRR v současné době je:

  • 8,4 % pro nepalivové zdroje
  • 10,6 % pro palivové zdroje

Solární asociace se zavedením dvojího metru pro OZE zásadně nesouhlasí a požaduje sjednocení sazeb na horní hranici 10,6 procenta.


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) osloví dotčené provozovatele elektráren (uvedené na licenci ERU) elektronickou výzvou z adresy echo@mpo.cz na emailovou adresu, ​kterou má provozovatel uveden v systému OTE. Lhůta na vyplnění finančního modelu a odeslání zpět ministerstvu bývá zpravidla tři týdny. Pokud vlastníte/provozujete elektrárnu uvedenou do provozu v roce 2009 a email s výzvou jste od ministerstva zatím neobdrželi, zkontrolujte prosím, jaký email máte v OTE zaregistrován a pečlivě prohledejte v emailové schránce složky typu spam/nevyžádaná pošta, apod. V příloze emailu ministerstvo zároveň zasílá xls finanční model se stručným návodem, který na základě finančních a účetních údajů automaticky spočítá tzv. IRR (vnitřní výnosové procento) pro daný projekt. Provozovatelé solárních elektráren xls tabulku za daný projekt vyplní a odešle v požadovaném termínu zpět na ministerstvo. Ministerstvo následně nechá tabulky zkontroluje, vyhodnotí a zjistí průměrnou míru IRR za daný sektor (tj. rok uvedení do provozu). Pokud vyjde průměrná míra IRR pod přípustnou výši, nehrozí riziko překompenzace a žádné další kroky by již neměly následovat. Pokud však bude hodnota IRR za celý sektor nad stanovenou výší IRR, bude ministerstvo podnikat další kroky a zavést například plošné opatření s dopady do výše podpory, kterým vyloučí riziko nadměrné podpory pro celý sektor. Pokud však výrobce bude trvat na tom, že nepobírá nadměrnou podporu, plošné opatření na něj nedopadne, ale proběhne kontrola nákladů a výnosů jeho individuálního projektu.


Do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u těchto ročníků přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.
Zároveň začátkem října 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo sektorové šetření pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2009. Pokud jste držitelem licence z roku 2009, byl jste osloven ministerstvem a neoslovila Vás doposud Solární asociace s pomocí při vyplňování tabulky, určitě se nám ozvěte na prekompenzace@solarniasociace.cz. Veškeré poradenství v souvislosti s kontrolami překompenzace u solárních elektráren poskytujeme zdarma bez ohledu na členství v asociaci.

V případě solárních elektráren uvedených do provozu v roce 2010 neočekáváme, že by se kontroly měly konat dřív než v roce 2020.


Určitě ano. Naprostá transparentnost a připravenost spolupracovat s ministerstvem je nejlepším způsobem, jak ukončit kriminalizaci solárního průmyslu.
Solární sektor je spolehlivým partnerem pro státní zprávu. Chceme naprosto jasně ukázat, že zavedení solární daně již zajistilo, že solární elektrárny překompenzované nejsou.
Je nám jasné, že obzvlášť pro malé podniky jsou kontroly a vyplnění tabulek velkou administrativní zátěží. Proto jsme se rozhodli poskytnout zcela bezplatně poradenství při vyplňování tabulek.
Pokud jste držitelem licence z roku 2009 a neoslovila Vás již Solární asociace s pomocí při vyplňování tabulky, určitě se nám ozvěte na prekompenzace@solarniasociace.cz.


Ano, tabulka není pro “běžného” občana zrovna jednoduchá. V případě dotazů je nejjednodušší kontaktovat nás na prekompenzace@solarniasociace.cz, abychom Vám s vyplněním tabulky - samozřejmě bezplatně - poradili. Nabídka bezplatného poradenství platí pro všechny majitele FVE, nikoli pouze pro členy Solární asociace!


Ano, do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u těchto ročníků přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.


Solární asociace je v zásadě proti konceptu kontrol překompenzace. Ze strany státu nám bylo opakovaně slíbeno, že zavedení - a poté prodloužení solární daně jednou pro vždy vyřeší otázku překompenzace. Nové kontroly představují pro mnoho majitelů enornmí administrativní (a tím i finanční) náklady.
Nicméně chápeme, že se kontroly konají a konat budou. Proto bezplatně radíme všem majitelům elektráren, tedy nejen členům Solární asociace, s vyplňováním tabulek. Pokud se Vás kontroly překompenzace týkají (viz bod č. 3), rozhodně se na nás obraťte na prekompenzace@solarniasociace.cz.
Kromě toho se v rámci přípravy novely zákona zasazujeme o sjednocení přípustných sazeb IRR.