Experimentální agrofotovoltaika VÚKOZ Průhonice

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

26.9.2022, 14:00 - 26. 9. 2022, 16:00

Solární asociace pořádala exkurzi na unikátní místo - experimentální agrovoltaiku v VÚKOZ Průhonice.

Návštěvníci měli možnost poznat experimentální systém, ve kterém se ověřuje efektivita užití FVE společně s agrolesnictvím, a vzájemné vztahy mezi FV technologií a pěstováním dřevin a plodin.

Odborný výklad zajišťoval vědecko-výzkumný pracovník Ing. Petr Wolf, Ph.D. a zástupce oddělení fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.