Solární asociace pracuje na vyjasnění sporných otázek

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

7.3.2017, 13:07

Mnoho provozovatelů fotovoltaických elektráren trápí nejasnosti ohledně stanovení tzv. technologické vlastní spotřeby elektřiny.

Prvním sporným bodem je hned nejasná definice: lze zahrnout například spotřebu elektronického zabezpečovacího zařízení výrobny nebo spotřebu na udržení zařízení pod napětím v čase, kdy neprobíhá výroba elektřiny ze slunečního záření? A jak postupovat při praktické nemožnosti měření ztrát na zvyšovacích transformátorech? Solární asociace aktivně jedná s MPO a ERÚ za účelem vyjasnění těchto otázek. Bližší informace o navrhovaném řešení najdete v členské sekci internetových stránek Solární asociace.