CZEPHO bude připomínkovat záměr zákona z dílny MŽP, přidejte se

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

4.11.2014, 10:59

Ministerstvo životního prostředí předložilo do připomínkového řízení věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností, který se významně dotkne také nakládání s elektroodpady a fungování kolektivních systémů zajišťujících recyklaci solárních panelů. CZEPHO se do připomínkového řízení aktivně zapojí a vyzývá své členy, aby své podněty zasílali nejpozději do 14.listopadu na adresu sekretariat@czepho.cz.

Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem.

S plným zněním záměru zákona se můžete seznámit ZDE

Materiál Hodnocení dopadů regulace najdete ZDE