EREF: EU potřebuje spolehlivý rámec pro obnovitelné zdroje energie

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

24.7.2016, 16:25

Evropská federace pro obnovitelné zdroje (EREF), jejímž členem je také česká Solární asociace, se obrátila dopisem na Evropskou komisi, aby její představitele informovala o obavách z možných dopadů připravované směrnice pro OZE po roce 2020.

Podle členů EREF chybí v návrhu směrnice přinejmenším několik podstatných bodů. Patří mezi ně například stanovení pravidel pro prioritní přístup do sítě pro obnovitelné zdroje, nebo společné zásady pro další postup až do roku 2030, které by byly závazné pro národní programy podpory zelených zdrojů.

S celým dopisem se můžete seznámit ZDE