Valná hromada schválila nového člena představenstva a změnu stanov

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

27.6.2016, 12:15

Účastníci řádné valné hromady, která se uskutečnila 27. června v Praze, zvolili do představenstva nového člena, odsouhlasili formální změny ve stanovách a výroční zprávu o činnosti Solární asociace.

Novým členem představenstva se tak stal Tomáš Buzrla, který nahradil odstupujícího Martina Beutla. Schválené změny stanov především zohlednily změnu názvu asociace a upřesnili některá ustanovení týkající se praktického fungování asociace. Delegáti rovněž shválili účetní uzávěrku za loňský rok.

Na valné hromadě vystoupí také se zdravicí manažer pro energetiku Svazu průmyslu a dopravy ČR Václav Trejbal. Seznámí účastníky s tématy úspěšné společné spolupráce, mezi něž patří zejména notifikace podpory OZE, rozvoj střešních FVE, nová tarifní struktura a mnohé další.