Pořádali jsme kulatý stůl na téma Vývoj fotovoltaiky v Evropě a ČR

 • Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

31.3.2014, 15:40

V rámci evropského projektu PV Grid jsme 18. 3. 2014 pořádali kulatý stůl s názvem Vývoj fotovoltaiky v Evropě a České republice. Hlavním tématem kulatého stolu bylo snižování překážek větší míry integrace elektřiny vyráběné fotovoltaickou metodou do distribuční sítě, což je také hlavním cílem evropského projektu PV Grid, který CZEPHO realizuje ve spolupráci s evropskou fotovoltaickou asociací EPIA.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci z MŽP, ČVUT, OTE a fotovoltaického, stavebního i finančního sektoru.

V rámci projektu byly identifikovány následující hlavní bariéry, které brání větší integraci fotovoltaických systémů:

 • Pravidla neumožňující omezení FV elektráren z jiných důvodů než bezpečnostních
 • Nedostatečný legislativní rámec pro samospotřebu
 • Nedostatečný přístup DSO k pokročilým funkcím střídače
 • Nedostatečný legislativní rámec pro akumulaci elektrické energie pro samovýrobce
 • Nedostatečný legislativní rámec pro akumulaci elektrické energie pro distribuční společnosti
 • Nedostatečný rámec pro smart metering a smart grid

Hlavní výstupy kulatého stolu naleznete zde.