Evropská rada by měla přijmout jasný plán na snížení závislosti na ruském plynu

 • Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

26.6.2014, 15:44

Lídři členských států jednají na aktuálně probíhající Evropské radě o klimaticko-energetickém balíčku s cíly pro obnovitelné zdroje a snižování emisí do roku 2030 Finální odsouhlasení závazků ve snižování znečištění ovzduší a dalším růstu obnovitelných zdrojů má padnout do podzimu. Přesto by měla EU již nyní vyslat jasný signál, jak využije místní šetrné zdroje pro snížení energetické závislosti na energetických zdrojích z východu.

Evropa právě za dovoz ropy a zemního plynu utratí ročně přes 400 miliard euro, což představuje asi 3,1 % HDP EU [1]. Česko pak stojí závislost na importu fosilních paliv z východu až 180 miliard korun ročně. Investice do obnovitelných zdrojů energie jsou zajímavým impulsem pro podporu zaměstnanosti, do roku 2030 mohou dát práci až čtyřem milionům lidí.

 • Cíl 27 % energie z obnovitelných zdrojů v EU do roku 2030:

  Navrhované navýšení podílu obnovitelných zdrojů na 27 % průměrem všech státech unie. Na Česko připadá podíl 17 %, což je mimochodem stejný objem obnovitelných zdrojů, jaký navrhuje ministerstvo průmyslu ve své silně konzervativní aktualizaci Státní energetické koncepce.
 • Chybějící závazek pro snižování spotřeby energie

  V balíčku zatím chybí návrh třetího závazku, který by vedl ke snížení spotřeby energie v EU. Přitom jde o jedno z nejlevnějších opatření vedoucích ke snižování závislosti na fosilních palivech. Například kvalitní energetická renovace budov může srazit spotřebu zemního plynu v ČR o polovinu.
  „Jasné rozhodnutí o závazcích dalšího snižování emisí a budování obnovitelných zdrojů by znamenalo potřebný impuls pro posílení energetické soběstačnosti unie. Zbavit se závislosti na dovozu ropy nebo zemního plynu z Ruska lze pomocí stále levnějších obnovitelných zdrojů nebo energetické renovace budov pomocí zateplování. Evropa v šetrné energetice začíná být pozadu oproti USA, Číně nebo Japonsku, státům EU tak hrozí, že jim ujede vlak v modernizaci energetiky,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Energie ze slunce se stala jedním z nejdostupnějších zdrojů s největším potenciálem pro další rozvoj. Energetičtí experti například spočítali, že se výkon fotovoltaických elektráren v Evropě může do čtyř let až zdvojnásobit. V současnosti však příležitosti využít levnou a čistou sluneční energii v České republice brání narušené investiční prostředí v obnovitelných zdrojích. Česká vláda však bohužel chystá další soubor retroaktivních zásahů, čímž poškozuje nejen celkovou stabilitu investičního prostředí, ale ohrožuje i budování energeticky nezávislé Evropy,“ upozorňuje Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace na aktuálně připravovanou změnu zákona o podporovaných zdrojích, která ohrožuje stávající projekty obnovitelných zdrojů i jejich další růst.