Přišli jste o část výroby kvůli výpadku elektroměru? Poradíme, co s tím

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

23.9.2015, 10:23

Někteří provozovatelé FVE narážejí na problém, že například v důsledku výpadku elektroměru přišli o část výroby elektrické energie. CZEPHO nabízí svým členům v takových případech konkrétní pomoc.

Podle technického konzultanta CZEPHO Martina Smolky je samozřejmě nejdůležitější problém co nejdříve nahlásit příslušné distribuční společnosti a zažádat o výměnu vadného elektroměru a následně ušlou výrobu reklamovat. Při reklamaci je nutné doložit denní výrobu a další relevantní dokumenty, např. protokol o výměně elektroměru.

Členové CZEPHO se mohou obrátit přímo na našeho technického konzultanta, který jim vysvětlí konkrétní postup a seznámí je se všemi náležitostmi.

Telefon pro členy je 420 732 133 355, e-mail: martin.smolka@czepho.cz