Společné prohlášení členů Solární asociace ke spekulacím s volnou distribuční kapacitou pro nové výrobny

 • Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

8.12.2021, 09:51

Solární asociace reaguje na informace o snahách některých společností o spekulativní zablokování dostupných kapacit pro připojení nových zdrojů v distribuční soustavě. Podporujeme snahy distribučních společností a Energetického regulačního úřadu o zamezení těchto praktik. Za sektor fotovoltaiky chceme spekulantům vyslat jasný signál, že se sektor od nich distancuje a s nimi podnikat nebude.

Společné prohlášení členů Solární asociace ke spekulacím s volnou distribuční kapacitou v síti pro připojování nových výroben

My, níže podepsané společnosti věnující se výstavbě nových solárních elektráren v České republice, tímto reagujeme na informace o snahách některých společností o spekulativní zablokování dostupných kapacit pro připojení nových zdrojů v distribuční soustavě a prohlašujeme, že:

 • naše společnosti mají záměr postavit v následujících letech v ČR solární elektrárny o kapacitě v řádech několik GWp;
 • máme společný zájem na tom restartovat výstavbu velkých pozemních a střešních solárních elektráren, které budou nezbytné pro dosažení cílů, ke kterým se Česká republika zavázala v oblasti dekarbonizace energetiky
 • investice do nových elektráren provádíme podle nejvyšších standardů jak z technického, tak z environmentálního hlediska;
 • budeme podávat jen takové žádosti o připojení projektů, u nichž jsme přesvědčeni, že budou realizovány.

Vnímáme informace z trhu o tom, že některé subjekty podávají neobvykle velké množství žádostí o připojení, které jak z technického, tak z ekonomického hlediska nejsou podloženy reálnou snahou o realizaci nových solárních elektráren.

Takové spekulace s kapacitou považujeme za vysoce neprofesionální, neboť mají několik negativních dopadů na sektor, mimo jiné:

 • blokují distribuční kapacitu sítě pro reálné projekty, které se připravují;
 • zahlcují distribuční společnosti, které jsou pro nás v otázce výstavby nových elektráren klíčovými partnery;
 • zhoršují vnímání solárních elektráren v ČR ze strany médií a veřejnosti;
 • neodůvodněné navyšují investiční náklady reálných projektů

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zavazujeme k tomu, že nebudeme od těchto spekulantů odkupovat projekty s rezervovaným připojitelným výkonem a takové jednání jednoznačně odsuzujeme.

Níže podepsané firmy souhlasí s výzvou, připojují svůj podpis a jednoznačně odsuzují takové jednání.

Scatec
Jufa
REST-JH
Bayo SE
SWH Group
Sanizo Solar
8M
Enery
ENACO - Energy Consulting
W.E.B Větrná Energie s.r.o
SVOZ SYSTEM s.r.o.