Návrh změn Pravidel poskytování podpůrných služeb

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

7.5.2018, 08:10

Provozovatel České přenosové soustavy zveřejnil návrh nových pravidel poskytování podpůrných služeb, který obsahuje významné změny zejména s ohledem na velká akumulátorová úložiště.

Návrh je zveřejněn zde

Před postoupením dokumentu Energetickému regulačnímu úřadu je návrh zpřístupněn k veřejné konzultaci, která potrvá do 24. května 2018. Vyzýváme proto naše členy, aby se v případě zájmu zapojili a poslali nám své připomínky.