Evropský parlament podpořil čistou energetiku

 • Stav k 31.12.2020
 • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
 • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
 • Výroba elektřiny: 2270 GWh
 • Podíl OZE: 22,0 %

23.2.2018, 16:00

Důležitý výbor ITRE Evropského parlamentu ve středu hlasoval o Nařízení o trhu s elektřinou a stejnojmenné směrnici. Přijatá ustanovení otevírají správnou cestu k budoucnosti čisté energie v EU založené na pružných a otevřených trzích, které budou podporovat větší využití sluneční energie a obnovitelných zdrojů,

Parlamentní zprávy představují podstatné zlepšení návrhů Komise a adoptují zásadní změny navržené evropskou asociací SolarPower Europe:

 • Otevřenější trhy s elektřinou umožní výrobcům solární energie být rovnocennými partnery konvenčním zdrojům energie
 • Při dispečerském řízení by měl být zachován přednostní přístup pro stávají solární elektrárny, stejně jako pro budoucí malé instalace využívající OZE (do 500 kW a 250 kW po roce 2026)
 • Ochrana proti snižování podílu solární energetiky na celkovém mixu
 • Konkrétní požadavky omezující platby za kapacitu (CRM) v soualdu s cíli EU v oblasti klimatu
 • Silnější zásady zajišťující spravedlivý a nediskriminační přístup pro solární samospotřebitele
 • Zeštíhlené a zefektivněné postupy schvalování malých solárních zařízení
 • Odstranění překážek rozvoje smluv o prodeji elektřiny v Evropě
 • Specifické požadavky, které ukotvují akumulaci jako významný prvek flexibility

Výbor ITRE rovněž schválil mandát poslance Evropského parlamentu Arturse Krišjānise Kariņše, aby zahájil jednání s Radou o směrnici i nařízení. Interinstitucionální jednání (trialogy) proto začnou v příštích týdnech a budou ukončena ve druhé polovině roku 2018, a to v rámci mandátu rakouského předsednictví Rady EU.