Zákon a vyhláška zakotví podobu kontrol

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

19.1.2018, 08:34

V dubnu 2018 plánuje MPO poslat ke schválení vládě novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, v jejímž rámci budou implementována opatření na kontrolu přiměřenosti podpory.

Do října by ji měla následovat prováděcí vyhláška, kde budou uvedeny např. vzory výkazů pro sektorové šetření i pro kontrolu překompenzace podpory (jednotný formulář), způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta investic, metoda vyhodnocení získaných dat k vnitřnímu výnosovému procentu nebo stanovení skupiny výroben elektřiny a zdrojů pro sektorové šetření. Předpokládaný termín nabytí účinnosti je na počátku příštího roku.