Exkurze na experimentální agrovoltaiku VÚKOZ Průhonice

  • Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

26.9.2022, 14:00 - 26. 9. 2022, 16:00

Solární asociace pořádá pro své členy exurzi na unikátní místo: experimentální agrovoltaika v VÚKOZ Průhonice.

Návštěvníkům se nabízí poznat experimentální systém, ve kterém se ověřuje efektivita užití FVE společně s agrolesnictvím, a vzájemné vztahy mezi FV technologií a pěstováním dřevin a plodin.

Odborný výklad bude zajištěn vědecko-výzkumným pracovníkem Ing. Petrem Wolfem, Ph.D. a zástupcem oddělení fytoenergetiky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

REGISTRACE

Ostatní informace:

  • Exkurze je určena pro členy a přátele Solární asociace a je zdarma
  • Počet účastníků je omezen, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.
  • Registrace končí 23.9. 2022 v 15 hod.

Adresa:

Dobřejovická 591, 252 43 Průhonice

GPS souřadnice:

49.9927647N, 14.5698831E