Valná hromada členů asociace

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

25.11.2019, 11:30 - 25. 11. 2019, 13:30

Vážení členové,

jménem představenstva si Vás dovolujeme pozvat na valnou hromadu členů Solární asociace.

Datum: 25.11.2019 (pondělí)

Čas: 11:30

Místo: hotel Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 4

Registrace zde

 

Program:

10:30 – 11:30     Prezence účastníků

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.30 – 11:35    Uvítání a úvodní slovo předsedy představenstva

Mgr. Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

 

11:35 – 11:45    Volba orgánů a schválení programu valné hromady (hlasování)

Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

 

11:45 – 12:15    Zpráva o činnosti asociace a pracovních skupin 2019

Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

Ing. Dušan Horčička, vedoucí pracovní skupiny na ochranu investic Solární asociace

Mgr. Petra Písková, Event manager Solární asociace

 

12:15 – 12:25     Návrh na změnu stanov – doplnění hlasovaní valné hromady na dálku (hlasování)

Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

 

12:25 – 12:35     Priority asociace a plán činnosti 2020

Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

 

12:35 – 12:45    Schválení rozpočtu a příspěvkového řádu na rok 2020 (hlasování)

Ing. Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

 

12:45 – 13:10    Mediální aktivity

Ing. Martin Sedlák, výkonný ředitel, Aliance pro energetickou soběstačnost

Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace

Mgr. Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

 

13:10 – 13:20     Závěrečné slovo předsedy

Mgr. Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:20 – 14:00     Coffee break

14:00 – 17.00     Informační seminář Solární asociace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:30 – 14:00     Oběd

14:00 – 16.00     Informační seminář Solární asociace

 

Nepřehlédněte:

  • Valná hromada je zpřístupněna pouze členům Solární asociace, kteří mají uhrazen členský příspěvek pro rok 2019.
  • Registrace, zaplacení členských příspěvků a zaslání plné moci končí 21.11.2019 ve 12.00hod
  • Z organizačních důvodů nelze hradit členské příspěvky na místě
  • Prezence účastníků probíhá pouze od 10:30 do 11:30, poté se sál uzavírá a prezence končí. Přijďte, prosím, v tomto časovém rozmezí.