Seminář „Kontroly překompenzace – sektorové šetření pro FVE 2009“

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

21.10.2019, 11:00 - 21. 10. 2019, 13:00

Dovolujeme si Vás pozvat na speciální odborný seminář Solární asociace „Kontroly překompenzace – sektorové šetření pro FVE 2009“, který se uskuteční v pondělí 21. října od 11.hod v hotelu Occidental Praha

Odborný seminář Solární asociace „Kontroly překompenzace – sektorové šetření pro FVE 2009“  je přednostně určen provozovatelům solárních elektráren uvedených do provozu v roce 2009, které Ministerstvo průmyslu a obchodu oslovilo v říjnu 2019 k účasti v sektorovém šetření.

Program:

10:00 - 10:30 Prezence účastníků
11:00 - 11:05 Úvodní slovo
  Veronika Šilhová, Solární asociace
11:05 - 11:25 Kontroly přiměřenosti podpory a sektorové šetření
  Veronika Šilhová, Solární asociace
11:25 - 11:50 Stav vypořádání a schvalování novely zákona o POZE
  Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti
11:50 - 12:05 Přestávka (coffee break)
12:05 - 12:25 Sektorové šetření pro FVE 2009
  Blahoslav Němeček, Ernst & Young
12:25 - 12:45 Expertní tým a jak na tabulku IRR pro FVE 2009
  Jan Krčmář, Solární asociace
12:45 Diskuze a závěr

 

  • Svou účast potvrďte pomocí registračního formuláře

  • Registrace na seminář v Praze končí 18.10. 2019 ve 12:00. Kapacita seminářů je omezena, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.
  • Pro členy Solární asociace je seminář zdarma
  • Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 4500,- Kč za osobu *
  • Změna programu vyhrazena.