Konference Dny kogenerace

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

22.10.2019, 10:00 - 23. 10. 2019, 15:00

Již 12. ročník konference se bude konat 22. – 23. října 2019 v hotelu Aquapalace v Čestlicích a bude se věnovat nejen kogeneraci, ale i celkovému vývoji české a evropské energetiky.

Konferenci zahájí předseda rady COGEN Czech David Bauer. Náměstek MPO René Neděla představí připravovaný národní klimaticko-energetický plán a proces implementace zimního nergetického balíčku do české legislativy. O stále významnější pozici zemního plynu při výrobě tepla, elektřiny i o „zelenání“ plynu bude hovořit Lenka Kovačovská (Český plynárenský svaz). Hans Korteweg (COGEN Europe) připomene, že kogenerační výroba elektřiny a tepla bude i v budoucnu jednou z důležitých součástí evropské energetiky. 

V druhém bloku budou pro provozovatele kogenerací důležitá vystoupení představitelů MPO a ERÚ, kteří představí plánované změny v systému podpory KVET vyplývající z připravované novely zákona o podporovaných zdrojích. Blahoslav Němeček (Ernst&Young) naznačí jak se bude proměňovat trh s elektřinou a o situaci v teplárenství a postupném odklonu od uhlí zejména u malých a středních tepláren bude hovořit Martin Hájek (TS ČR)

Lokální distribuční soustavy jsou velmi zajímavým prvkem energetického systému a nabízejí mnoho příležitostí, jak ve svém přípspěvku vysvětlí Martin Michek (ČAPLDS). Nové obchodních modely a využívání flexibility kogeneračních jednotek provozovatelům nabídne Tomáš Mužík (Nano-Energies). Milan Šimoník (COGEN Czech) seznámí účastník s německými zkušenostmi ze čtyř kol aukcí podpory KVET a se speciálními podmínkami pro inovativní KVET.  

V podvečerní panelové diskusi budeme diskutovat o stále aktuálnější uhlíkové dani. Diskusi zahájí představením výsledků studie dopadů zavedení uhlíkové daně Jan Harnych (Enviros), který zároveň naznačí možnosti využití výnosů z této daně, v debatě vystoupí i Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky), pozván je zástupce MŽP.  

Druhý den zahájíme blokem věnovaném moderní energetice měst a obcí a úvodní přednáškou Josefa Jelečka (TEDOM), podle něhož OZE a plyn budou základem stále decentralizovanější energetiky. Pohled municipalit na energetické hospodářství a s tím spojené příležitosti představí Martina Krčová. O přínosech energetického managementu a cestách k soběstačnosti zasvěceně promluví energetický manažer Litoměřic Jaroslav Klusák (SEMMO) a jak si stojí CZT oproti jiným alternativám vysvětlí Miroslav Šafařík (Porsenna)

Legislativa a ekonomika provozu plynové kogenerace bude tématem příspěvku Ladislava Chaloupky (ČEZ Energo) a o pilotním projektu mikroelektrárny Wave a ekonomice OZE projektů bude hovořit Jakub Maščuch (UCEEB ČVUT). Využití odpadního tepla z kogeneračních jednotek pomocí ORC představí Josef Géba (B:Power) a zástupce distributorů vysvětlí, jak změny v pravidlech provozování DS ovlivní jak konstrukci, tak provozování kogeneračních jednotek.

Registrace na konferenci