Valná hromada Solární asociace

  • Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

4.6.2019, 12:00 - 4. 6. 2019, 14:00

Datum: 4.6.2019 (úterý)

Čas: 12:00

Místo: hotel Avanti, Střední 61, Brno

Registrace zde

 

Program:

11:00 – 12:00    Prezence účastníků

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.00 – 12:02    Uvítání a úvodní slovo předsedy představenstva

Mgr. Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

 

12:02 – 12:05    Zdravice

Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, z.s.

 

12:05 – 12:15    Volba orgánů a schválení programu valné hromady (hlasování)

 Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

 

12:15 – 12:30    Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti

Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace

 

12:30 – 12:40   Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018 (hlasování)

Ing. Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace

 

12:40 – 13:00    Zpráva o činnosti asociace a pracovních skupin

 

13:00 – 13:20    Mediální aktivity

Mgr. Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace

Mgr. Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, z.s.

 

13:20 – 13:30    Závěrečné slovo předsedy

Mgr. Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:30 – 14:00    Oběd

14:00 – 16.00    Informační seminář Solární asociace (připravujeme pro Vás)

 

Nepřehlédněte:

  • Valná hromada je zpřístupněna pouze členům Solární asociace, kteří mají uhrazen členský příspěvek pro rok 2019.
  • Registrace, zaplacení členských příspěvků a zaslání plné moci končí 28.5.2019 ve 12.00hod
  • Z organizačních důvodů nelze hradit členské příspěvky na místě
  • Prezence účastníků probíhá pouze od 11:00 do 12:00, poté se sál uzavírá a prezence končí. Přijďte, prosím, v tomto časovém rozmezí.