• Stav k 31.12.2018
  • Počet FVE v ČR: 31 248 FVE
  • Celkový výkon: 2 083 MWp
  • Výroba elektřiny: 2 341 MWh
  • Podíl OZE: 22,8 %

BIPV - technologie, která otevírá fotovoltaice nové možnosti (2)

Fotovoltaické panely na střechách budov, to je funkční a levné řešení výroby vlastní elektřiny. Ale dnešní technologie umožňují daleko víc. Solární moduly mohou být integrální součástí stavebních prvků – střešních tašek, opláštění budov nebo stínících...

Přečíst článek

BIPV - technologie, která otevírá fotovoltaice nové možnosti (1)

Building Integrated Photovoltaics (BIPV) je systém, který umožňuje integrovat solární články přímo do stavební konstrukce budov - opláštění nebo střešní krytiny, moduly tak přitom plní dvojí funkci - jak pasivní (tepelná, zvuková izolace, zastínění), tak aktivní (výroba...

Přečíst článek

Sucho a málo zelené energie – rozhýbáme českou debatu o změně klimatu?

Svaz moderní energetiky představuje svůj první virální spot. Cílem je oslovit veřejnost s tématem, které přispěje k řešení klimatických změn - tedy vyřešit dopady, mezi které patří sucho, a to od základů.

Přečíst článek

Ministerstvo zahájilo kontroly u elektráren z roku 2009

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes zahájilo další kolo tzv. kontrol překompenzace, a to u provozovatelů solárních elektráren uvedených do provozu v roce 2009, kteří pobírali podporu přesahující za tři po sobě jdoucí roky částku 200 tis. EUR.

Přečíst článek